Ήλις

Κατοικημένη περιοχή Ήλις

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ήλις

Ήλις Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.882940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.384940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ήλις (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Galoupi, Galoúpi, Ilis, Ilis Nea, Nea Ilis, Néa Ílis, Ílis, Ílis Néa, Ήλις

Ήλις, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ilis or Ílis is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work