Καντήλι

Κατοικημένη περιοχή Καντήλι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καντήλι

Καντήλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.304040000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.709190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καντήλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kantili, Kantíli, Καντήλι

Καντήλι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kantili or Kantíli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work