Κατηφόρι

Κατοικημένη περιοχή Κατηφόρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κατηφόρι

Κατηφόρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.311260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.738280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κατηφόρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Katifori, Κατηφόρι

Κατηφόρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 122 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katifori or Katifóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work