Καψάς

Όρος Καψάς

Χάρτης Όρος Καψάς

Καψάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.131820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.877170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καψάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapsas, Kapsás, Καψάς

Καψάς, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapsas or Kapsás is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more