Μέλισσες

Κατοικημένη περιοχή Μέλισσες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μέλισσες

Μέλισσες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.118360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.883300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μέλισσες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Melissai, Melisses, Mélissai, Mélisses, Μέλισσαι, Μέλισσες

Μέλισσες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 4 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melisses or Mélisses is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work