Καραβδαίικα

Κατοικημένη περιοχή Καραβδαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καραβδαίικα

Καραβδαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.374610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.330560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καραβδαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karavdaiika, Karavdaíïka, Καραβδαίικα

Καραβδαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karavdaiika or Karavdaíïka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work