Πεύκος

Κατοικημένη περιοχή Πεύκος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεύκος

Πεύκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.347940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.328110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεύκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pefkos, Pevkos, Péfkos, Pévkos, Πεύκος

Πεύκος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pefkos or Péfkos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work