Καρυαί

Εναλλακτικές ονομασίες: Kariai, Kariaí, Karies, Karyai, Karyaí, Karyes, Karyés, Καρυές, Καρυαί

Καρυαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 618 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karyes or Karyés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work