Κεφαλοβούνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Kefalovouni, Kefalovoúni, Κεφαλοβούνι

Κεφαλοβούνι, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kefalovouni or Kefalovoúni is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature