Καστράκιον

Κατοικημένη περιοχή Καστράκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καστράκιον

Καστράκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.670740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.872430000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καστράκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kastraki, Kastrakion, Kastráki, Kastrákion, Renesi, Rénesi, Καστράκι, Καστράκιον

Καστράκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kastraki or Kastráki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work