Όχθια

Κατοικημένη περιοχή Όχθια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Όχθια

Όχθια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.656080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.899170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Όχθια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karakhasani, Karakhásani, Karasani, Karasáni, Ochthia, Okhthia, Óchthia, Ókhthia, Όχθια

Όχθια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ochthia or Óchthia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work