Κάτω Ζάλογκον

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Ζάλογκον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Ζάλογκον

Κάτω Ζάλογκον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.616390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.530530000000

Κοντά σε Κάτω Ζάλογκον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Ζάλογκον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Zalogko, Kato Zalogkon, Kato Zalongo, Kato Zalongon, Kato Zalonko, Kato Zalonkon, Káto Zálogko, Káto Zálogkon, Káto Zálongon, Κάτω Ζάλογγο, Κάτω Ζάλογκο, Κάτω Ζάλογκον

Κάτω Ζάλογκον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 98 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Zalogko or Káto Zálogko is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work