Καυκωνία

Κατοικημένη περιοχή Καυκωνία

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καυκωνία

Καυκωνία Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.686810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.615330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καυκωνία (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kafkania, Kafkaniá, Kafkonia, Kafkonía, Kaikania, Kavkonia, Kavkonía, Kaïkánia, Καυκωνία

Καυκωνία, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kafkonia or Kafkonía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work