Πλάτανος

Κατοικημένη περιοχή Πλάτανος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλάτανος

Πλάτανος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.667310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.611080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλάτανος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Platanos, Plátanos, Πλάτανος

Πλάτανος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1764 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Platanos or Plátanos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work