Κεντρικόν

Κατοικημένη περιοχή Κεντρικόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κεντρικόν

Κεντρικόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.277980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.970850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κεντρικόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Kourtaga, Kato Kurtaga, Kendrikon, Kendrikón, Kentriko, Kentrikon, Káto Koúrtaga, Káto Kúrtaga, Κεντρικό, Κεντρικόν

Κεντρικόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kendrikon or Kendrikón is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work