Πολίχνη

Κατοικημένη περιοχή Πολίχνη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πολίχνη

Πολίχνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.270660000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.947790000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πολίχνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Polichne, Polikhini Mantzari, Polikhni, Políkhini Mántzari, Políkhni, Πολίχνη

Πολίχνη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 156 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polikhni or Políkhni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work