Κηπία

Κατοικημένη περιοχή Κηπία

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κηπία

Κηπία Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.889120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.203120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κηπία (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kipia, Kipía, Κηπία

Κηπία, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 325 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kipia or Kipía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work