Μέλισσα

Κατοικημένη περιοχή Μέλισσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μέλισσα

Μέλισσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.863570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.193250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μέλισσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Devekiran, Devekirán, Melissa, Mélissa, Μέλισσα

Μέλισσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 209 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Melissa or Mélissa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work