Κλεπά

Κατοικημένη περιοχή Κλεπά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κλεπά

Κλεπά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.680790000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.898580000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κλεπά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiepa, Kiepá, Klepa, Klepá, Κλεπά

Κλεπά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Klepa or Klepá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work