Ξεροβούνι

Όρος Ξεροβούνι

Χάρτης Όρος Ξεροβούνι

Ξεροβούνι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.685040000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.918850000000

Κοντά σε Ξεροβούνι (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξεροβούνι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xerovouni, Xerovoúni, Xirovouni, Xirovoúni, Ξεροβούνι

Ξεροβούνι, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xerovouni or Xerovoúni is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more