Κλήμα

Κατοικημένη περιοχή Κλήμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κλήμα

Κλήμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.470050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.482280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κλήμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Klima, Κλήμα

Κλήμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 3 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Klima or Klíma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work