Παλαιοπλάτανος

Κατοικημένη περιοχή Παλαιοπλάτανος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παλαιοπλάτανος

Παλαιοπλάτανος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.493770000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.486510000000

Κοντά σε Παλαιοπλάτανος (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλαιοπλάτανος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Palaioplatanos, Παλαιοπλάτανος

Παλαιοπλάτανος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 33 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Palaioplatanos or Palaioplátanos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work