Κνωσός

Κατοικημένη περιοχή Κνωσός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κνωσός

Κνωσός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.298630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.160280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κνωσός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Cnossos, Cnossus, Knosos, Knoss, Knossos, Knossós, Knōsos, Κνωσός, Кносс

Κνωσός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 10 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Knosos or Knosós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work