Κομπηγάδιον

Κατοικημένη περιοχή Κομπηγάδιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κομπηγάδιον

Κομπηγάδιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.036470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.874530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κομπηγάδιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kombigadhi, Kombigadhion, Kombigádhi, Kombigádhion, Kompigadi, Kompigadion, Kompigádi, Kompigádion, Κομπηγάδι, Κομπηγάδιον

Κομπηγάδιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kompigadi or Kompigádi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work