Κόντσικα

Κατοικημένη περιοχή Κόντσικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κόντσικα

Κόντσικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.640140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.757970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόντσικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kondsika, Konitska, Kontsika, Kóndsika, Kónitska, Kóntsika, Κόντσικα

Κόντσικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 175 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontsika or Kóntsika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work