Περάτης

Κατοικημένη περιοχή Περάτης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περάτης

Περάτης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.645610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.728280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περάτης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Perati, Peratis, Peráti, Perátis, Περάτης

Περάτης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 39 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peratis or Perátis is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work