Κοπράνα

Κατοικημένη περιοχή Κοπράνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοπράνα

Κοπράνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.433330000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.200000000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοπράνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koprana, Koprána, Κοπράνα

Κοπράνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koprana or Koprána is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work