Δράπανος

Κατοικημένη περιοχή Δράπανος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δράπανος

Δράπανος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.435450000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.231520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δράπανος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrapanos, Dhrepanos, Dhrápanos, Dhrépanos, Drapanos, Drápanos, Δράπανος

Δράπανος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drapanos or Drápanos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work