Κούφη

Κατοικημένη περιοχή Κούφη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κούφη

Κούφη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.320240000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.351970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κούφη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koufi, Κούφη

Κούφη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 127 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koufi or Koúfi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work