Μαδαρό

Λόφος Μαδαρό

Χάρτης Λόφος Μαδαρό

Μαδαρό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.345540000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.361140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαδαρό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Madaro, Madaró, Madharo, Madharó, Μαδαρό

Μαδαρό, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Madaro or Madaró is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m