Κουφόπουλο

Κατοικημένη περιοχή Κουφόπουλο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουφόπουλο

Κουφόπουλο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.482210000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.893520000000

Κοντά σε Κουφόπουλο (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουφόπουλο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koufopoulo, Κουφόπουλο

Κουφόπουλο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 21 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koufopoulo or Koufópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work