Κούκουρα

Κατοικημένη περιοχή Κούκουρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κούκουρα

Κούκουρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.432690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.983690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κούκουρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koukoura, Koúkoura, Κούκουρα

Κούκουρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koukoura or Koúkoura is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work