Πηγή

Κατοικημένη περιοχή Πηγή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πηγή

Πηγή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.422030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.963710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πηγή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kangelai, Kangeles, Kangélai, Kangéles, Pigi, Pigí, Πηγή

Πηγή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pigi or Pigí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work