Κουτιφαρίνα Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Κουτιφαρίνα Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κουτιφαρίνα Ρέμα

Κουτιφαρίνα Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.350590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.146720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουτιφαρίνα Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koutifarina Rema, Koutifarína Réma, Κουτιφαρίνα Ρέμα

Κουτιφαρίνα Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koutifarina Rema or Koutifarína Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land