Βρυσούλες

Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βρυσούλες

Βρυσούλες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.374600000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.153540000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βρυσούλες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aliaga, Alíaga, Urisoules, Vrisoulai, Vrisoules, Vrisoúlai, Vrisoúles, Vrysoulai, Vrysoules, Vrysoúlai, Vrysoúles, Βρυσούλαι, Βρυσούλες

Βρυσούλες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vrysoules or Vrysoúles is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work