Κουβούκλια

Κατοικημένη περιοχή Κουβούκλια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουβούκλια

Κουβούκλια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.265580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.930180000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουβούκλια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouvouklia, Kouvoúklia, Κουβούκλια

Κουβούκλια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouvouklia or Kouvoúklia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work