Κυνδωνοχώριον

Κατοικημένη περιοχή Κυνδωνοχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυνδωνοχώριον

Κυνδωνοχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.518550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.237670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυνδωνοχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kidhonokhorion, Kidhonokhórion, Kydhonochori, Kydhonochorion, Kydhonochóri, Kydhonochórion, Kyndonochori, Kyndonochorion, Kyndonochóri, Kyndonochórion, Moustali, Moustalion, Moustalión, Moustalí, Mustali, Mustalí, Κυνδωνοχώρι, Κυνδωνοχώριον

Κυνδωνοχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyndonochori or Kyndonochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work