Μαυροδέντριον

Κατοικημένη περιοχή Μαυροδέντριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαυροδέντριον

Μαυροδέντριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.535440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.230120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαυροδέντριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mavrodendrion, Mavrodentri, Mavrodentrion, Mavrodéndrion, Mavrodéntri, Mavrodéntrion, Μαυροδέντρι, Μαυροδέντριον

Μαυροδέντριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mavrodentri or Mavrodéntri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work