Λιαπατόρρεμα

Ποτάμι ή ρέμα Λιαπατόρρεμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Λιαπατόρρεμα

Λιαπατόρρεμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.796610000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.684970000000

Κοντά σε Λιαπατόρρεμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Λιαπατόρρεμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Liapatoremma, Liapatorrema, Liapatóremma, Liapatórrema, Λιαπατόρρεμα

Λιαπατόρρεμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Liapatorrema or Liapatórrema is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land