Σκάρφεια

Κατοικημένη περιοχή Σκάρφεια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκάρφεια

Σκάρφεια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.809940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.683460000000

Κοντά σε Σκάρφεια (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκάρφεια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anderas, Anteras, Skarfeia, Skarfia, Skárfeia, Skárfia, Ánderas, Άντερας, Σκάρφεια

Σκάρφεια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 378 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skarfeia or Skárfeia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work