Μάκρη

Κατοικημένη περιοχή Μάκρη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μάκρη

Μάκρη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.854730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.744480000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μάκρη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mahre, Mahrē, Makri, Mákri, Μάκρη

Μάκρη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Makri or Mákri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work