Μαλλωτά

Κατοικημένη περιοχή Μαλλωτά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαλλωτά

Μαλλωτά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.394560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.186040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαλλωτά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mallota, Mallotas, Mallotá, Mallotás, Tsamboga, Tsambóga, Tsapoga, Tsapóga, Μαλλωτά

Μαλλωτά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mallota or Mallotá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work