Μάνδρα

Κατοικημένη περιοχή Μάνδρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μάνδρα

Μάνδρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.995720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.992130000000

Κοντά σε Μάνδρα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μάνδρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mandhra, Mandra, Mandra-Chikur, Mándra, Mándra-Chikúr, Μάνδρα

Μάνδρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mandra or Mándra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work