Μανεριανά

Κατοικημένη περιοχή Μανεριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μανεριανά

Μανεριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.403910000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.715850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μανεριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Maneriana, Manerianá, Μανεριανά

Μανεριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 13 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Maneriana or Manerianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work