Αγριμοκεφάλα

Όρος Αγριμοκεφάλα

Χάρτης Όρος Αγριμοκεφάλα

Αγριμοκεφάλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.395490000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.741640000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αγριμοκεφάλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Agrimokefala, Agrimokefála, Αγριμοκεφάλα

Αγριμοκεφάλα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agrimokefala or Agrimokefála is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more