Μαρτσέλλος Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Μαρτσέλλος Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Μαρτσέλλος Ρέμα

Μαρτσέλλος Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 34.929690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.769710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρτσέλλος Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Martsellos Rema, Martséllos Réma, Μαρτσέλλος Ρέμα

Μαρτσέλλος Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Martsellos Rema or Martséllos Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land