Βαθύ Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Βαθύ Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Βαθύ Ρέμα

Βαθύ Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 34.951690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.754890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαθύ Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vathy Rema, Vathý Réma, Βαθύ Ρέμα

Βαθύ Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathy Rema or Vathý Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land