Ματεσαίικο Βουνό

Όρος Ματεσαίικο Βουνό

Χάρτης Όρος Ματεσαίικο Βουνό

Ματεσαίικο Βουνό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.521970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.940560000000

Κοντά σε Ματεσαίικο Βουνό (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ματεσαίικο Βουνό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Matesaiiko Vouno, Matesaíiko Vounó, Mateseiko Oros, Mateseiko Vouno, Mateséïko Vounó, Mateséïko Óros, Ματεσαίικο Βουνό

Ματεσαίικο Βουνό, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Matesaiiko Vouno or Matesaíiko Vounó is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more