Μαυροβούνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Mavrovouni, Mavrovoúni, Μαυροβούνι

Μαυροβούνι, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mavrovouni or Mavrovoúni is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature