Μεγάλη Τούρλα

Όρος Μεγάλη Τούρλα

Χάρτης Όρος Μεγάλη Τούρλα

Μεγάλη Τούρλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.893960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.016500000000

Κοντά σε Μεγάλη Τούρλα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεγάλη Τούρλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Megali Tourla, Megáli Toúrla, Μεγάλη Τούρλα

Μεγάλη Τούρλα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Megali Tourla or Megáli Toúrla is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more